Schrif­te­lijke vragen over de infor­matie over risicos bij staten­voor­stellen


Indiendatum: dec. 2019

Enige tijd geleden bleek na onderzoek van De Stentor dat de kweker van de meidoorns van het Witte Lint de provincie indertijd heeft gewaarschuwd voor de risico’s van het gebruik van meidoorns, en het gebruik van meidoorns zelfs had afgeraden. (,,De keuzes voor het project zijn niet altijd optimaal geweest. Meidoorns hebben risico’s en daar hebben wij de provincie ook op gewezen.’’ en ,,Wij geven altijd onze mening en daarna proberen we het werk optimaal te doen. Ook hier. De meidoorn was niet onze keuze geweest.’’) Als deze risico’s en het advies van de kweker indertijd aan Provinciale Staten waren bekend gemaakt, dan waren Provinciale Staten wellicht niet met het voorstel akkoord gegaan, en was het fiasco van 1,6 miljoen misschien voorkomen.

Het roept de vragen op, of Provinciale Staten indertijd onvolledig zijn geïnformeerd door het college (zeker omdat een motie werd ingediend om het Witte Lint niet op deze manier aan te leggen) en of we in deze bestuursperiode wel goed worden voorgelicht over de risico’s bij Statenvoorstellen.

  1. Bent u het met ons eens, dat Provinciale Staten indertijd onvolledig zijn geïnformeerd over de risico’s die aan het gebruik van meidoorns voor het Witte Lint waren verbonden ?

  2. Hoe is op dit moment het beleid met betrekking tot risico’s die zich bij een Statenvoorstel voordoen ? Wanneer worden ze vermeld, en wanneer niet ?

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 28 jan. 2020

Vraag 1: Bent u het met ons eens, dat Provinciale Staten indertijd onvolledig zijn geïnformeerd over de risico’s die aan het gebruik van meidoorns voor het Witte Lint waren verbonden?

Antwoord: Nee, zoals reeds aangegeven in ons antwoord op vraag 3 van uw Statenvragen, die wij op 28 augustus 2018 (PS 2018-490) hebben beantwoord, zijn er altijd natuurrisico’s bij een natuurkunstwerk.

Vraag 2: Hoe is op dit moment het beleid met betrekking tot risico's die zich bij een Statenvoorstel voordoen? Wanneer worden ze vermeld en wanneer niet?

Antwoord: Voorzienbare risico’s worden in elk Statenvoorstel vermeld. Deze risico’s worden zo mogelijk vooraf met maatregelen afgedekt of opgelost.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over brandgangen voor hoogspanningslijnen

Lees verder

Mondelinge vragen over verhogen van de maximum snelheid als straks "iedereen elektrisch rijdt"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer