Monde­linge vragen: huis­vesting arbeids­mi­granten (voor slach­terij) op bedrij­ven­terrein


Indiendatum: dec. 2019


Inleiding

Volgens recente berichten wordt er op de Noord-Veluwe gezocht naar huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten die bij een slachterij werken. De slachterij wil uitbreiden. Er wordt nu gedacht aan de bouw van een arbeidsmigrantenhotel op een bedrijventerrein.

Vragen

1. Is het huisvesten van honderden arbeidsmigranten op een bedrijventerrein toegestaan ?

2. Wat vindt u ervan als een slachterij gaat uitbreiden, terwijl er geen werknemers in Nederland zijn, en arbeidsmigranten op een bedrijventerrein moeten worden gehuisvest ?

3. Is de provincie bij het wettelijk vooroverleg betrokken ?

4. Is dit in overeenstemming met het provinciaal beleid ? Zo nee, gaat u optreden ?

5. Vervolgvraag naar aanleiding van de beantwoording: kan de gedeputeerde voortaan niet alleen gemeenten inlichten over het rapport maar ook PS? We zijn nu bezig met een ronde tafel voor te bereiden over dit onderwerp zoals de gedeputeerde weet.

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 11 dec. 2019

Samenvatting van de mondelinge beantwoording van Gedeputeerde Kerris:

1. Onder voorwaarden is huisvesting op bedrijventerreinen mogelijk. Als het pand een bedrijfsbestemming heeft kan het niet, met een woonbestemming kan het wel. Gemeenten kunnen hier al dan niet tijdelijk een vergunning voor verlenen.

2. Wij hebben geen mening over het uitbreiden van een slachterij. Huisvesting op een bedrijventerrein kan als de leefomstandigheden goed zijn. Dit is een bevoegdheid van de gemeente.

3. Er is geen plan bij ons bekend op dit moment. Als de gemeente Putten hiermee aan de slag gaat verwachten we dat we er bij zullen worden betrokken.

4. Huisvesting van arbeidsmigranten is nadrukkelijk onderdeel van de Regionale Woonagenda Noord-Veluwe. In de omgevingsvisie staat dat de provincie zorg en aandacht heeft voor de huisvesting van alle Gelderlanders, of je nu in Gelderland geboren bent of niet.

Er is nieuw onderzoek beschikbaar naar wonen en werken van arbeidsmigranten in Gelderland. Op dit moment zijn er ongeveer 50.000 arbeidsmigranten in Gelderland en dat aantal zal nog toenemen de komende jaren. Het staat als een paal boven water dat we iets moeten met hun huisvesting. We zijn daarover met gemeentes en bedrijven in gesprek. Begin volgend jaar kunt u daarover van ons een nadere toelichting verwachten.

5. We zien geen probleem om hier voor de ronde tafelbijeenkomst nog met u over te spreken.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen: stiltegebieden vuurwerkvrij

Lees verder

Schriftelijke vragen over brandgangen voor hoogspanningslijnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer