Monde­linge vragen: stil­te­ge­bieden vuur­werkvrij


Indiendatum: dec. 2019

Inleiding

In steeds meer gemeenten worden vuurwerkvrije zones aangewezen. Inwoners van het stiltegebied in Wenum-Wiesel willen ook graag een vuurwerkvrije zone, omdat dieren op oudejaarsavond erg in paniek raken. Paarden gaan rennen in de wei en raken aan de diarree. Ook kleinere huisdieren en wild in de natuur hebben er last van.

In Apeldoorn is in het stiltegebied echter geen vuurwerkvrije zone aangewezen, omdat men dacht dat vuurwerk daar al niet was toegestaan. In de stiltegebieden is knalapparatuur inderdaad wel verboden, maar vuurwerk vreemd genoeg nog niet. Het ligt voor de hand om de stiltegebieden en natuurgebieden van Gelderland ook vuurwerkvrij te maken. Een eerste stap zou kunnen zijn een vuurwerkvrije zone voor die delen van de stiltegebieden in Gelderland, die ook natuurgebied zijn.

Vragen

1. Is het college bereid om de mogelijkheid te onderzoeken om bij de komende wijziging van de omgevingsverordening van de provincie de stilte- en natuurgebieden vuurwerkvrij te maken, eventueel als eerste stap de natuurgebieden binnen de stiltegebieden ?

2. Heeft de provincie ook mogelijkheden om nog voor de komende oudejaarsavond vuurwerk in stiltegebieden (met name de natuurgebieden daarin) te verbieden of ontmoedigen ?

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 11 dec. 2019

Samenvatting van het mondelinge antwoord van Gedeputeerde Drenth:

Op dit moment evalueert de provincie hoe het zit met het beleid rondom stiltegebieden. Die evaluatie kan leiden tot een aanpassing van ons beleid of van onze omgevingsverordening. Echter de provincie hanteert conform de wet het subsidiariteitsbeginsel. Dat betekent dat wij geen dingen gaan regelen die de gemeente in de APV (Algemene Plaatselijke verordening) zou moeten vastleggen. Gemeenten zijn vrij om dat al dan niet te doen. Er is voor de provincie geen aanleiding om daar iets aan te veranderen. Het is ook niet mogelijk om nu nog iets te doen voor de komende oudejaarsviering.