Granuliet in Over De Maas


Debat op initi­atief van PvdD leidt tot breed gesteunde motie

14 februari 2020

Op 12 februari 2020 debatteerde Provinciale Staten op initiatief van de Partij voor de Dieren, SP en PVV over het storten van zogenaamd "granuliet", een stof die overblijft na het produceren van asfalt, in de oude zandwinplas van het Over de Maas project in Gelderland. Het TV-programma Zembla weidde hier een uitzending aan. Bevoegd gezag voor het toestaan van de stort is Rijkswaterstaat. Ambtenaren bleken onder druk gezet te zijn om het granuliet als "grond" aan te merken zodat het gestort mocht worden.

Maar wat is de rol van de provincie hierbij? Het provinciebestuur verstrekt wél de vergunningen voor zandwinning, maar vergunningen voor het later weer verondiepen van die plassen langs de grote rivieren worden door Rijkswaterstaat afgegeven. Uiteindelijk wilden bijna alle fracties dat er gezocht gaat worden naar alternatieven voor storten van reststoffen en afval in zandwinplassen. Een breed gesteunde motie zorgt ervoor dat GS hierover nu met het Rijk in overleg moet gaan.

Daarnaast verkreeg Luuk van der Veer de toezegging dat GS de staten zal informeren hoe binnen de provinciale ambtelijke organisatie gewaarborgd is dat druk van hogerhand op uitvoerend ambtenaren, zoals bij Rijkswaterstaat kennelijk het geval was, niet voor kan komen en dat ambtenaren de mogelijkheden om zich daar tegen te verweren kunnen benutten (zie het videofragment van de tweede termijn van het debat).

afbeelding Jean-Pierre Pellissier

Gerelateerd nieuws

Wat gebeurt er met de bokjes?

Bokjes zijn ongewenst in de Nederlandse, op zuivelproductie gerichte geitenhouderij, omdat ze niets opbrengen. Daarom willen ...

Lees verder

"Vanaf de start letten op duurzaamheid bij coronahulp"

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om crisishulp door de provincie niet ten goede te laten komen aan onduurzame zaken. Kor...

Lees verder