"Vanaf de start letten op duur­zaamheid bij coro­nahulp"


Provin­ciale Staten debat­teert per video­ver­binding over crisis­aanpak

23 april 2020

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om crisishulp door de provincie niet ten goede te laten komen aan onduurzame zaken. Kort geleden kocht de provincie planten voor de voedselbank in. Het betrof anthuriums, die normaliter gekweekt worden op potgrond met veel turf. Lang niet alle potgrond is duurzaam. Veel turfpotgrond is afkomstig van veen uit mooie natuurgebieden in Oost-Europa, Zweden en Ierland. Nederland importeert jaarlijks ruim 4 miljoen m3 turf. Dat leidt tot een CO2-uitstoot van 1 miljoen ton CO2.

"We zijn niet alleen tegen internationale veetransporten, maar ook tegen internationale veeNtransporten", aldus fractievoorzitter Luuk van der Veer in zijn bijdrage aan het debat over steunmaatregelen rond de corona-crisis.

De fractie diende daarom een motie in waarin GS wordt opgeroepen ook bij de eerste noodhulp duidelijk te kiezen voor duurzaamheid. Ook diervriendelijkheid moet voorop blijven staan. Er vinden ook in deze periode nog veel transporten plaats van levende dieren, bijvoorbeeld van kalfjes die hier zullen worden vetgemest. Maar er is geen markt meer voor zodat er teveel dieren komen, waarvoor geen plek is. De Partij voor de Dieren roept GS dan ook op om deze crisis te benutten om de situatie van dieren in de veehouderij te verbeteren. Laat intensieve veehouderijen die in moeilijkheden komen gewoon failliet gaan.

Provinciale Staten vergaderen vanwege de Corona-crisis per video-verbinding. De livestream hiervan kan hier worden teruggekeken.

foto anthurium Manfred Richter

foto veenmoeras Marisa