Partij voor de Dieren verheugd over toezeg­gingen tijdens Staten­ver­ga­dering


5 juni 2020

Tijdens de bespreking van het “Actieplan Wonen” in de Statenvergadering van 27 mei presenteerden Gedeputeerde Staten hun voorstel voor versnelling van reeds bestaande bouwplannen om aan de woningnood tegemoet te komen. De Gelderse Partij voor de Dieren diende samen met D66 een amendement in om circulair en klimaatneutraal bouwen in het plan op te nemen. Hoewel het amendement uiteindelijk geen meerderheid kreeg, deed gedeputeerde Kerris onder andere de toezegging een deel van het amendement over te nemen.

Hoewel de Gelderse Partij voor de Dieren fractie het voorstel grotendeels steunde, zag Statenlid Lester van der Pluijm het als een gemiste kans om de verduurzaming van de woningbouw niet in het plan op te nemen. Zo betoogde hij tijdens de vergadering: “Als Partij voor de Dieren zijn wij positief over dit voorstel en onderschrijven wij ook de noodzaak tot versnelling, om de woningopgave het hoofd te bieden. We hebben met D66 een amendement ingediend omdat het wat ons betreft belangrijk is om klimaatneutraal en circulair bouwen ook als uitgangspunt te nemen, met het oog op de energietransitie. En het zou zonde zijn van het geld om nu niet toekomstbestendig te bouwen, want dat is eigenlijk niet goedkoper, maar uiteindelijk juist duurkoop.”

Daarnaast uitte Van der Pluijm zijn zorgen over het risico van staatssteun van het plan, waarop gedeputeerde Kerris ook kon toezeggen dat hij er met zijn team alles aan zou doen om te voorkomen dat het als staatssteun zou kunnen worden opgevat. Als reactie op het amendement gaf hij aan dat er andere provinciale programma’s en instrumenten zijn waarin wellicht meer ruimte zou zijn voor de duurzaamheidsambities op het vlak van klimaatneutraal en circulair bouwen, maar dat hij het derde punt van het amendement zou overnemen: de toevoeging van het woord “duurzaamheid” in de context van conceptbouw.

Van der Pluijm juicht het toe dat de gedeputeerde dit punt uit het amendement overneemt en daarmee duurzaamheid toch een plek geeft in het plan. Bovendien is hij verheugd dat er in het actieplan ook aandacht is voor het stimuleren van nieuwe woonconcepten, zoals ecologische woningen, tipi’s en andere innovatieve, duurzame woonvormen: “Dit moedigen wij van harte aan”.

Minder bevredigend was de beantwoording van gedeputeerde Van der Meer in het debat over Keolis. Dit debat vond plaats nadat openbaar vervoerder Keolis had gemeld dat er mogelijk sprake was van fraude bij een busaanbesteding. Wel gaf Van der Meer aan, op de vraag van Van der Pluijm of aanbesteding in het Openbaar Vervoer wel zo'n verstandige zaak is, dat er mogelijk in de toekomst ruimte zou kunnen zijn voor een meer fundamentele discussie daarover. Van der Pluijm: “We zien dat er sprake is van een klein aantal grote spelers bij de aanbestedingen van het OV. Het roept de vraag op of de methodiek die de provincie bij openbaar vervoer aanbestedingen hanteert eigenlijk wel wenselijk is. Als er nu werkelijk gefraudeerd is, welke waarborg hebben we dan dat het een volgende keer wel goed gaat? Het is goed dat de gedeputeerde heeft aangegeven dat de discussie hierover in een later stadium mogelijk wordt”.


Gerelateerd nieuws

"Vanaf de start letten op duurzaamheid bij coronahulp"

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om crisishulp door de provincie niet ten goede te laten komen aan onduurzame zaken. Kor...

Lees verder

We kunnen weer alle kanten op met de Gelderse mobiliteitsvisie, of de goede erbij zit is niet duidelijk

Bart Kuijer heeft bij de eerste behandeling van de nieuwe mobiliteitsvisie (PDF) van GS aangekondigd dat de Partij voor de Di...

Lees verder