We kunnen weer alle kanten op met de Gelderse mobi­li­teits­visie, of de goede erbij zit is niet duidelijk


Partij voor de Dieren wil minder asfalt en meer thuiswerk

17 juni 2020

Bart Kuijer heeft bij de eerste behandeling van de nieuwe mobiliteitsvisie (PDF) van GS aangekondigd dat de Partij voor de Dieren een motie in gaat dienen die oproept om geen nieuw asfalt te draaien. Door de coronacrisis is er van alles onzeker, ook op het gebied van mobiliteit. Wat zéker blijft is de noodzaak om minder CO2 uit te stoten. Door geen extra ruimte voor auto's te maken wordt dat doel in elk geval een klein beetje dichterbij gebracht.

De fractie vindt deze visie, getiteld "Visie voor een bereikbaar Gelderland", te weinig kaderstellend. GS kan bij het opstellen van een pakket aan daadwerkelijke projecten in principe alle kanten op. Het enige dat bij voorbaat wordt uitgesloten is dat er bijvoorbeeld alléén op OV wordt ingezet. We moeten als PS dus nog maar afwachten wat we bij de begroting en later voorgeschoteld krijgen.

Bart: "We vinden het noodzakelijk dat er een duidelijker keuze wordt gemaakt voor verduurzaming van de mobiliteit. Met deze visie kunnen we de CO2-reductiewinst afstrepen tegen het aantrekkelijker maken van autovervoer door uitbreiding van het asfaltoppervlak. Je kunt niet de kool en de geit sparen. De Partij voor de Dieren pleit voor een eenduidige richting. Wij kiezen dan natuurlijk voor het sparen van de geit, want kolen zijn een fossiele brandstof."

We hebben óók te maken met een nieuwe werkelijkheid door COVID-19. We weten nog niet welke gevolgen dit gaat hebben voor de doorstroming in het mobiliteitsnetwerk. Het lijkt er wel op dat thuiswerken een grote vlucht neemt en dat dit een blijvend effect is.

Projecten met nieuw asfalt, die miljoenen kosten, zijn niet te verantwoorden als ze zijn gebaseerd op een ondertussen achterhaald verkeersbeeld.

De behandeling van de mobiliteitsvisie wordt op een later tijdstip voortgezet.

foto credit Luis Efigenio

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren verheugd over toezeggingen tijdens Statenvergadering

Tijdens de bespreking van het “Actieplan Wonen” in de Statenvergadering van 27 mei presenteerden Gedeputeerde Staten hun vo...

Lees verder

Meer asfalt geen oplossing voor mobiliteit van de toekomst

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 juli 2020 lag het ontwerpbesluit “Visie op een bereikbaar Gelderland” voor...

Lees verder