Schrif­te­lijke vragen over Igoview en WebBVB


Indiendatum: feb. 2020

Bij het opzoeken van de aantallen vergunde plaatsen voor melkgeiten in Gelderland voor de schriftelijke vragen over geitenhouderij, viel het op dat het WebBVB (Applicatie voor het Bestand Veehouderijbedrijven waarin openbare milieugegevens waren op te zoeken) is vervangen door Igoview.

Veel gegevens die in het WebBVB wel aanwezig waren, zijn in IgoView niet of onvolledig aanwezig. Vooral de gegevens die onder Omgevingdienst Achterhoek vallen zijn incompleet. Zo was van de geitenhouderijen alleen de RAV-code “C” vermeld, maar niet meer of het bijvoorbeeld C1, C2 of C3 was. Dit moest er ten behoeve van onze vragen, om de ruimte voor jonge geiten te kunnen vinden, bijgezocht worden met de emissiegegevens. Ook coördinaten ontbreken. Het geeft de indruk dat gegevens opnieuw (en incompleet) handmatig zijn ingevoerd.

IgoView werkt soms ook minder snel dan WebBVB. WebBVB wordt door andere provincies nog wel gebruikt.

Vraag 1. Wat is de reden dat in Gelderland gekozen is voor Igoview, waar andere provincies nog WebBVB gebruiken?

Vraag 2. Is het met omgevingsdiensten in andere provincies afgestemd?

Vraag 3. Zijn de gegevens inderdaad opnieuw ingevoerd, in plaats van geëxporteerd en geïmporteerd?

Vraag 4. Zullen de gegevens van Omgevingsdienst Achterhoek nog gecorrigeerd of aangevuld worden?

Vraag 5. De gegevens in WebBVB werden al enige tijd niet meer geactualiseerd. Actuele milieugegevens zijn essentieel voor het doorrekenen van bijvoorbeeld stikstofdepositiescenario’s. Mogen we er vanuit gaan dat de gegevens in Igoview nu weer actueel zijn, en bijgehouden worden?

Vraag 6. Wat zijn de kosten voor de ovvergang naar het nieuwe systeem, en wat is het verschil in jaarlijkse onderhoudskosten?

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 10 mrt. 2020

Vraag 1. Wat is de reden dat in Gelderland gekozen is voor Igoview, waar andere provincies nog WebBVB gebruiken?

Antwoord: Web-BVB is een informatievoorziening die op vrijwillige basis werd gevuld door gemeenten en Omgevingsdiensten, zij zijn bronhouder. Dit systeem is verouderd en is niet meer actueel. Wij zijn gestopt met in stand houden van Web-BVB omdat we hier geen gebruik meer van maakten voor de uitvoering van onze taken omdat er inmiddels andere brongegevens beschikbaar zijn. Dit is in overleg gegaan met de betrokken Omgevingsdiensten en BIJ12. De Omgevingsdiensten hebben ervoor gekozen om een vervangende tool te ontwikkelen. I-GO, met de bijbehorende tools als Igoview, behoort dan ook toe tot de omgevingsdiensten. Wij beschikken verder niet over inhoudelijke informatie, omdat wij hier geen rol hebben.

Vraag 2. Is het met omgevingsdiensten in andere provincies afgestemd?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3. Zijn de gegevens inderdaad opnieuw ingevoerd, in plaats van geëxporteerd en geïmporteerd?

Antwoord: Wij beschikken niet over deze informatie, omdat wij hier geen rol hebben. De door u gevraagde informatie berust bij de Omgevingsdiensten.

Vraag 4. Zullen de gegevens van Omgevingsdienst Achterhoek nog gecorrigeerd of aangevuld worden?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 5. De gegevens in WebBVB werden al enige tijd niet meer geactualiseerd. Actuele milieugegevens zijn essentieel voor het doorrekenen van bijvoorbeeld stikstofdepositiescenario’s. Mogen we er vanuit gaan dat de gegevens in Igoview nu weer actueel zijn, en bijgehouden worden?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 6. Wat zijn de kosten voor de ovvergang naar het nieuwe systeem, en wat is het verschil in jaarlijkse onderhoudskosten?

Antwoord: Wij gaan niet over naar een nieuw systeem, derhalve zijn er dan ook geen kosten aan verbonden.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer