Monde­linge vragen aan de kandidaat-gede­pu­teerden


Mondelinge vragen aan de kandidaat-gedeputeerden van fractievoorzitter Luuk Van der Veer (in de introductie een verwijzing naar een eerdere opmerking over de sportschoenen van de heer Kerris (PvdA)):

“Voorzitter, dank u wel. Ja, de schoenen van de heer Kerris, dat wordt een thema voor vandaag. Leren schoenen hoeven voor onze fractie natuurlijk niet, dus die sportschoenen, dat vinden we prima. Ik zou misschien zwarte veters kiezen, kijk: de vega-schoenen van mij zien er net zo uit. Of het hele college op schoenen van hennep, dat zou misschien wel mooi zijn.

De vragen:

Aan de heer Kerris: Stel dat een collega-gedeputeerde voorstelt om een bepaalde sector te gaan stimuleren, de economische sector, maar u weet dat daar geen werknemers voor te vinden zijn (er is een groot gebrek aan werknemers in bepaalde gebieden), en dat het straks in de praktijk met arbeidsmigranten ingevuld zal gaan worden, waar geen goede woningen voor zijn, wat doet u dan? Zegt u dan: laten we het maar even niet stimuleren, of wat is dan uw aanpak?

Aan de heer Van der Meer: stel dat een collega-gedeputeerde straks voorstelt een heel milieuonvriendelijke sport te stimuleren, hoe pakt de heer van de Meer dat dan aan in het college, om die collega op andere gedachten te brengen?

En de heer van de Meer zei hij net: voor het klimaatbeleid wil hij graag samenwerken met de gemeenten. Hij ziet daar een faciliterende rol voor de provincie, maar, als het nodig is, als het bijvoorbeeld de meest kosteneffectieve manier is, is hij dan ook bereid om voor te stellen aan het college als provincie maatregelen in de verordening te laten opnemen? Dus echt strenge maatregelen?

En aan de heer van de Meer: bij verschillende overheden is het principe "carnivoor geef het door" geïntroduceerd, dus dat je niet aan de eetzaal doorgeeft als je plantaardig wil eten, maar juist andersom, dat je het doorgeeft als je vlees wilt eten. Dat leidt tot minder voedselverspilling. Het is beter voor het klimaat en de dieren, want het leidt tot minder vleesgebruik. Bent u bereid om binnen het college bespreekbaar te maken om ook hier een pilot daarmee te doen?

Dan aan de heer Markink: is de manier om in de begroting onderwerpen samen te voegen, om bijvoorbeeld breedband en biodiversiteit uit het zelfde potje te betalen, is dat het idee van de heer Markink geweest, of was of een voorstel van de ambtelijke organisatie? Ziet de heer Markink mogelijkheden om het in de komende periode anders te doen?

En aan de heer Drenth: in het nieuwe coalitieakkoord staat dat om schade aan gewassen te voorkomen, preventieve maatregelen boven afschot gaan. Daar zijn we natuurlijk gelukkig mee. Ziet u mogelijkheden om daar meer te doen dan in de vorige periode?"

De vragen en de beantwoording zijn hier terug te zien (onder punt 6: kennismaking met de kanditaat-gedeputeerden).

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer