Monde­linge vragen over de PAS-uitspraak Raad van State


Indiendatum: jun. 2019

Voorzitter,

Vorige week heeft de Raad van Staten bevestigd, nadat het Europees Hof in november al een uitspraak had gedaan, dat het Programma Aanpak Stikstof niet deugt. Het PAS stond toe dat bijvoorbeeld grote veehouderijen stoffen uitstoten die schadelijk zijn voor natuurgebieden, met het idee dat dat in de toekomst wel opgelost zou worden. Het is net zo iets als rommelhypotheken en sjoemelsoftware, en het was bedacht door de Nederlandse overheid. In 2011 stelde onze fractie er al schriftelijke vragen over. Jarenlang zijn zo door de provincie vergunningen verleend in strijd met de Europese regels. Het laatste woord zal er voorlopig niet over gezegd zijn, maar onze fractie heeft voor nu de volgende vragen :

1) Wat betekenen de recente uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/) voor het provinciaal beleid?

2) Hoeveel vergunningen zijn achteraf gezien ten onrechte verleend?

3) In november, na het arrest van het Europees Hof, zijn enkele dagen geen meldingen en aanvragen geaccepteerd, maar daarna is het loket toch weer geopend. Hoeveel vergunningen zijn daarna nog ten onrechte verleend?

4) Gaat de provincie excuses aanbieden aan alle natuurorganisaties?

5) Maakt de provincie zelf ook gebruik van depositieruimte die onterecht is verleend, bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen, en is de provincie bereid het gebruik daarvan te staken, en een nieuwe vergunning aan te vragen?

6) Biedt de aanpak tweejaarstermijn nog beleidsruimte, en worden zoveel mogelijk vergunningen die ten onrechte zijn verleend zo snel mogelijk ingetrokken?

7) Door de hoge depositie op natuurgebieden kunnen boeren nu zelfs hun koeien niet meer legaal weiden. Hoe gaat de provincie dat zo snel mogelijk oplossen?

8) Hoe groot schat de provincie het financiƫle risico voor de provincie, als door juridische procedures ten onrechte verleende vergunningen moeten worden ingetrokken?

9) Gaat u ondernemers waaraan ten onrechte een vergunning is verleend aanschrijven om te vragen of ze bereid zijn af te zien van het gebruik, dat schadelijk is voor de natuur?

De vragen en de beantwoording van gedeputeerde Drenth zijn hier terug te zien (onder punt 5a).

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer