Amen­dement Geldigheid Burger­ini­ti­a­tief­voorstel 'Stop bomenkap langs N-wegen Gelderland'


5 juni 2019

Op voorstel 2019-409 "Geldigheid Burgerinitiatief voorstel 'Stop bomenkap langs N-wegen Gelderland'

Voorgesteld wordt in het ontwerpbesluit de volgende tekst:

-Om het burgerinitiatiefvoorstel voor wat betreft het onderdeel 'Het behoud van gezonde bomen als uitgangspunt voor alle toekomstig beleid te formuleren' als geldig aan te merken;

-Om het burgerinitiatiefvoorstel voor wat betreft het verzoek om de voorbereiding en uitvoering van alle plannen van bomenkap langs N-wegen per onmiddellijk en onvoorwaardelijk stop te zetten als ongeldig aan te merken en door te verwijzen naar ter zake bevoegde Gedeputeerde Staten ter behandeling:

-Voor het overige het burgerinitiatiefvoorstel als ongeldig aan te merken, omdat dit gedeelte niet valt binnen de beslissingsbevoegdheid van Provinciale Staten.

Te vervangen door:

-Om het burgerinitiatiefvoorstel als geldig aan te merken;

-Om daarnaast het verzoek om de voorbereiding en uitvoering van alle plannen van bomenkap langs N-wegen per onmiddellijk en onvoorwaardelijk stop te zetten ook direct door te sturen naar Gedeputeerde Staten;

Toelichting: Provinciale Staten hoeven volgens het Reglement van orde nu alleen te besluiten over de geldigheid van het geheel (of het burgerinitiatief behandeld wordt), en niet over verschillende onderdelen.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, FVD, PvdD

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie Centrale registratie stroperij

Lees verder

Motie CROW handboeken openbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer