Motie CROW hand­boeken openbaar


3 juli 2019

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 3 juli 2019

constaterende:

  • dat er enige maatschappelijke discussie is over de handboeken van het kenniscentrum CROW [1], met betrekking tot de aanwezigheid van bomen inde berm [2];

  • dat de handboeken en ontwerpwijzers niet publiek toegankelijk zijn [3];

  • dat het CROW, direct of indirect, voor een groot deel wordt betaald door de overheid, uit belastinginkomsten;

overwegende:

  • dat het goed is als ontwerpadviezen waarover enige discussie is ook voor iedereen te raadplegen zijn;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • in overleg te treden met het CROW om te bezien of het mogelijk is dat de ontwerpadviezen publiek toegankelijk op de website vermeld worden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

1:https://www.crow.nl/over-crow/crow/geschiedenis

2:https://www.crow.nl/thema-s/wegontwerp/verkeersveiligheid/bomen,-wegen-en-veiligheid-hoe-vind-je-de-balans

3:https://www.crow.nl/publicaties/ontwerpwijzer-fietsverkeer-2016
Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, 50plus

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SP, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Amendement Geldigheid Burgerinitiatiefvoorstel 'Stop bomenkap langs N-wegen Gelderland'

Lees verder

Mede-ingediende Motie Brede inzet revolverende fondsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer