Motie Visie­schetsen vervangen door tekst


19 december 2018

Provinciale Staten van Gelderland,in vergadering bijeen op 19 december 2018

overwegende:

  • dat de visieschetsen volgens de reactienota voor verwarring hebben gezorgd;

  • dat de visieschetsen soms voorbeelden bevatten, in plaats van een visie op hoofdlijnen;

  • dat sommige visieschetsen eenvoudig te vervangen zijn door een korte tekst;

  • dat een korte tekst gemakkelijker te onderhouden en te amenderen is dan een schets;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • in een volgende versie van de omgevingsvisie de visieschetsen, voor zover mogelijk, te vervangen door korte tekst;

engaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Link naar deze motie op de website van de provincie

Toelichting: In de “Visieschets voor het gesprek over circulaire economie” staan bijvoorbeeld “Circulaire bedrijventerreinen” aangegeven. Kennelijk is er een selectie gemaakt, en zijn sommige bedrijventerreinen niet circulair en andere wel. Het is niet duidelijk waarom, want we zijn het er over eens dat op den duur alle bedrijventerreinen circulair moeten worden. Er kan bijvoorbeeld een ambitie worden opgenomen over het percentagebedrijventerreinen dat in 2023 en 2027 circulair is.

In de “Visieschets voor het gesprek over biodiversiteit” zijn voor “Biodiversiteit in de stad” de bebouwde kommen van Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Ede, Nijmegen en Winterswijk aangegeven. Dat maakt de visie moeilijker aan te passen / te amenderen als bijvoorbeeld Zutphen aan zou willen sluiten. Het is veel eenvoudiger dit als tekst in de visie op te nemen. Bijvoorbeeld, op hoofdlijnen, als ambitie over het percentage bebouwde kom met voldoende biodiversiteit in 2023.

In de “Visieschets voor het gesprek over woon- en leefomgeving” staan “Krimpgebieden” aangegeven. Maar wat krimpgebied is volgt uit de jaarlijkse CBS-cijfers. Het is niet praktisch dat in de visie op te nemen. Deze ruimtelijke informatie zou in een apart document bijgevoegd kunnen worden, net als de voorbeelden, zonder dat het deel uitmaakt van de vast te stellen visie. Visieschetsen zouden wel goed gebruikt kunnen worden om het zoekgebied voor nog te realiseren ambities vast te stellen.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, 50plus, SGP

Lees onze andere moties

Amendement Inwerkingtreding PS besluit

Lees verder

Motie Ledverlichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer