Amen­dement Inwer­king­treding PS besluit


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712 “Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteld wordt in het ontwerpbesluit, onder D, de volgende tekst te wijzigen
van :

“D. De besluiten onder A. en B. treden in werking op een nader door Gedeputeerde Staten te bepalen datum. Het besluit onder C treedt in de werking de dag na het besluit daarover van Provinciale Staten.”

naar :


“D. De besluiten onder A. en B. treden in werking op een nader door Provinciale Staten te bepalen datum. Het besluit onder C treedt in de werking de dag na het besluit daarover van Provinciale Staten.”

Toelichting :

De aanpassing van de omgevingsvisie is nog niet af, omdat Gedeputeerde Staten de tekst die uit de omgevingsvisie verwijderd wordt nog een andere plaats moeten geven. Provinciale Staten kunnen pas een compleet oordeel geven over de aanpassing van de visie, als Gedeputeerde Staten nadere regelingen heeft vastgesteld. Als dat gebeurd is kunnen op een van de volgende Statenvergaderingen Provinciale Staten besluiten de nieuwe visie in te laten gaan.


L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer