Amen­dement Paragraaf Dieren­welzijn


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712 “Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteld wordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsvisie met planidentificatienummer: NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1 in hoofdstuk 3 na paragraaf 7 een extra paragraaf toe te voegen, met de volgende tekst :


§ 8 Dierenwelzijn

Wat we zien in Gelderland…

In Gelderland is nog veel te verbeteren op het gebied van dierenwelzijn, en de provincie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Veel koeien komen nooit in de wei; van biggetjes wordt de staart afgeknipt; meer dan 100,000 dieren worden tijdens de jacht geschoten.

Waar we naar streven….

Een diervriendelijker Gelderland

Minder dieren in de veehouderij die nooit buiten komen
Minder wild dat geschoten wordt
Meer sterren van de Dierenbescherming voor veehouderijbedrijven

Onze ambitie:

  • Bij de meest diervriendelijke provincies van Nederland horen.

Onze aanpak:

  • Meer handhaving op beleidsterreinen die met dieren te maken hebben, bijvoorbeeld de jacht;
  • Meer aandacht voor dierenwelzijn in onze eigen organisatie, bijvoorbeeld geen plezierjacht op eigen terrein en diervriendelijk eten in het bedrijfsrestaurant;
  • Lobby, bijvoorbeeld bij het rijk om extra mogelijkheden te creëren om dierenwelzijn te verbeteren;
  • Maatregelen via het omgevingsbeleid, bijvoorbeeld om weidegang te stimuleren, en om de gevolgen van stalbranden te verminderen;

  • Financiële maatregelen, bijvoorbeeld een subsidieregeling voor opvang van dieren die op provinciale wegen worden aangereden;

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PVV

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer