Dieren krijgen een stem


Er wonen in Gelderland meer dieren dan mensen. In de Gelderse veehouderij leven ruim 20 miljoen landbouwdieren, het tienvoudige van het aantal mensen. De belangen van dieren worden in de provincie momenteel met grote vanzelfsprekendheid genegeerd. De Partij voor de Dieren wil af van dit automatisme. In de provinciale politiek geven we dieren een stem en werken we aan een samenleving waarin het gebruik van dieren aan banden wordt gelegd.

• De provincie sponsort of subsidieert geen activiteiten of evenementen waarbij dieren worden gebruikt voor vermaak, traditie en vrijetijdsbesteding, zoals paardensportevenementen.

• De provincie dringt er bij het Rijk op aan om het Dolfinarium te sluiten.

• Er komt een gedeputeerde Dierenwelzijn die uitvoering geeft aan beleid gericht op het verbeteren van het welzijn van dieren in de provincie en waarover jaarlijks wordt gerapporteerd.

• Bij besluitvorming wordt duidelijk gecommuniceerd op welke manier rekening is gehouden met de belangen van dieren.

• Gelderland vraagt bij beleid dat aan belangen van dieren raakt, altijd proactief advies van dierenrechten- of dierenwelzijnsorganisaties.

• De provincie zet zich in voor meer aandacht voor dierenwelzijn in overlegstructuren zoals het Interprovinciaal Overleg en verschillende Europese netwerken.

• De provincie zet zich er via de veiligheidsregio’s voor in dat het redden van (wilde) dieren een vaste plaats krijgt in draaiboeken van hulpdiensten en rampenplannen.

Het standpunt Dieren krijgen een stem is onderdeel van: Dierenrechten