Motie Geen subsidie voor endurance


23 september 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 23 september 2020


overwegende :


verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • de subsidieregels zodanig aan te passen dat het paardensportonderdeel endurance niet gesubsideerd wordt;


en gaan over tot de orde van de dag.


L. van der Pluijm,
Partij voor de Dieren

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, PVV

Tegen

Forum voor Democratie, D66, CU, GL, PvdA, 50plus, CDA, VVD, SGP