Motie Vuur­werk­vrije stil­te­ge­bieden


23 september 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 23 september 2020


overwegende :


verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • in de ontwerpverordening die ter inzage wordt gelegd het gebruik van vuurwerk in de stiltegebieden en natuurgebieden zoveel mogelijk te verbieden, ook op oudjaarsavond;


en gaan over tot de orde van de dag.


L. van der Veer,
Partij voor de Dieren

S. Hellegers,
D66

M. Bruins,
50PLUS


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, PvdD, 50plus

Tegen

Forum voor Democratie, CU, GL, PvdA, PVV, CDA, VVD, SGP