Motie Vuur­werk­vrije stil­te­ge­bieden


23 september 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 23 september 2020

overwegende:


verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • in de ontwerpverordening die ter inzage wordt gelegd het gebruik van vuurwerk in de stiltegebieden en natuurgebieden zoveel mogelijk te verbieden, ook op oudjaarsavond;


en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Stan Hellegers
D66

Marcel Bruins
50Plus


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, PvdD, 50plus

Tegen

PvdA, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, FVD

Lees onze andere moties

Motie Geen subsidie voor endurance

Lees verder

Motie Paardenopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer