Motie Paar­den­opvang


23 september 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 23 september 2020


overwegende:

  • dat de provincie via de Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 de paardensport wil stimuleren;

  • dat de paardensport helaas met zich meebrengt dat er soms paarden mishandeld en verwaarloosd worden;

  • dat het goed is dat er dan een paardenopvang is waar paarden opgevangen en verzorgd kunnen worden;

  • dat de opvang in de Achterhoek een bijdrage zoekt voor een nieuwe omheining;


verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • tenminste 5 % van de middelen van het kernsportprogramma paardensport te besteden aan hulp voor de opvang van oudere, mishandelde of verwaarloosde paarden;


en gaan over tot de orde van de dag.

Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, CDA, VVD, SGP, FVD, ChristenUnie, GroenLinks