Amen­dement Paar­den­sport als kernsport schrappen


23 september 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 23 september 2020,


op voorstel PS2020-400 “Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023”.

De volgende wijziging wordt voorgesteld:


In Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023, pagina 10, paragraaf 3, tweede zin:

In de huidige periode zetten we de gekozen lijn vooralsnog door en focussen we op de kernsporten atletiek, paardensport, tennis, volleybal, wandelsport en wielersport.

Te wijzigen in:

In de huidige periode focussen we op de kernsporten atletiek, tennis, volleybal, wandelsport en wielersport.


Toelichting:
Er zijn sporten anders dan paardensport, die minder kosten, minder welzijnrisico’s geven, geschikt zijn voor meer mensen, en minder milieubelasting geven.


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

D66, PvdA, 50plus, PVV, CDA, VVD, SGP, FVD, ChristenUnie, GroenLinks