Protest tegen komst veemarkt Apeldoorn


12 november 2008

WERKGROEP - Een kleine afvaardiging van de Gelderse afdeling van de Partij voor de Dieren protesteerde dinsdagmiddag 11 november 2008 in Apeldoorn tegen de mogelijke komst van een veemarkt. Wethouder Spoelstra ontving de onderstaande brief waarin de zorgen van de partij werden geuit. Volgens de partij zijn veemarkten een bron van misstanden en problemen, zoals dierenmishandeling en de mogelijkheid tot verspreiding van dierziekten. Elders in het land zijn bestaande veemarkten juist om deze redenen opgeheven.

De actie is vooral bedoeld om de plaatselijke politici te wijzen op aspecten als dierenwelzijn en volksgezondheid. Vaak voeren economische aspecten de boventoon bij aanvragen voor een nieuwe bedrijfsvorm in de gemeente. Behalve de brief ontving de heer Spoelstra uit de handen van Harry Voss een boerenpet en -zakdoek. Harry nodigde de wethouder uit om eens mee te gaan naar een veemarkt om zelf te kunnen ervaren hoe het daar eigenlijk aan toe gaat. Dan kan hij vast beter beoordelen of hij het wenselijk acht om dergelijke initiatieven in Apeldoorn te verwelkomen.

Omdat er nog geen concrete aanvraag voor een veemarkt ligt, kan de gemeente nog geen uitspraak doen over de mogelijke komst van een nieuwe veemarkt in Apeldoorn. Er kan op voorhand niets worden uitgesloten en een aanvraag zal gewoon in behandeling genomen worden, aldus de wethouder. Hij gaf wel te kennen de actie zeer te waarderen en zeker rekening te houden met de factor dierenwelzijn, mocht hij voor een beslissing komen te staan.

Inhoud van de brief:


Geacht College,

Partij voor de Dieren is geschokt over het voornemen om een wekelijkse veemarkt op te starten in de gemeente Apeldoorn. Een veemarkt is niet meer van deze tijd.

Handel via de veemarkt en het daarmee gepaard gaande transport van dieren levert stress, angst en lijden van de dieren op. Ook bestaat er de mogelijkheid van verspreiding van dierziektes door het transport en bijeenkomen van veel dieren. Dieren worden vaak hardhandig een vrachtwagen ingeduwd en komen bij andere dieren te staan. Dit veroorzaakt veel stress en kan soms leiden tot gevechten bij runderen. Daarnaast is er vaak niet eens de beschikking over voedsel en water op een veemarkt.

Enkele voorbeelden van misstanden op veemarkten:

  • Koeien die niet meer in staat zijn op te staan krijgen regelmatig schokken toegediend;
  • Er worden vaak koeien aangevoerd met overvolle uiers. Vaak worden de dieren een dag voor de veemarkt al aangevoerd waar ze dan nog minstens 12 uur moeten staan;
  • Er worden regelmatig sterk vermagerde koeien aangevoerd. De typische ronde rug wijst op veel pijn door een chronische aantasting van de gewrichten;
  • "Downer" koeien – doodzieke koeien die niet meer kunnen staan – worden structureel (en illegaal) verhandeld via de officiële veemarkten in Nederland. Deze koeien die vaak niet door stroomstoten in beweging komen, worden soms aan de voorpoten over de grond gesleept en met een lier een vrachtauto ingetrokken.

Verspreiding van dierziekten
Door veel verschillende dieren van verschillende bedrijven bij elkaar te brengen bestaat het risico op verspreiding van dierziektes. De MKZ crisis van 2001 is daar een voorbeeld van.

Partij voor de dieren hoopt dat om bovengenoemde argumenten er geen vergunning wordt verleend voor het houden van veemarkten.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Partij voor de Dieren werkgroep Gelderland
Leo de Groot

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Gelderse bus straks op verhakselde eendagskuikens?

FRACTIE - Commissaris van de Koningin Cornielje hield zijn hart al vast: "Ik weet niet of u dat wel moet doen." Fractievoorzi...

Lees verder

Burgemeester van Aalten ziet sterretjes

Op woensdag 26 november om 10.30 uur gaat burgemeester Bert Berghof van Aalten sterretjes zien. Inwoonster van Aalten Gina Sl...

Lees verder