Gelderse bus straks op verhak­selde eendags­kuikens?


11 november 2008

FRACTIE - Commissaris van de Koningin Cornielje hield zijn hart al vast: "Ik weet niet of u dat wel moet doen." Fractievoorzitter Van der Veer van de Partij voor de Dieren nam op 29 oktober 2008 een eendagskuiken mee naar de vergadering van de Gelderse Provinciale Staten voor bij de bespreking van de Beleidsbegroting 2009. Cornielje dacht dat het om een echt eendagskuiken ging, maar Van der Veer zette een pluche knuffelkuiken op de katheder.

Het knuffelkuiken stond symbool voor de 15 miljoen eendagskuikens die per jaar vergast of verhakseld worden - waarvan een groot deel in Gelderland. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland gaf tijdens die vergadering aan, er niks op tegen te hebben om bussen te laten rijden op biogas van vergiste restproducten uit de bio-industrie. Mest, slachtafval en versnipperde eendagskuikens mogen dus dienen als brandstof voor bussen in onder andere Apeldoorn. De Partij voor de Dieren vindt deze vorm van biogas niet duurzaam, omdat het afkomstig is van een niet-duurzame industrie, die bovendien veel dierenleed veroorzaakt.

De provincie wil onder andere de Veluwelijn tussen Apeldoorn en Zwolle op biogas laten rijden, maar weigert daarbij onderscheid te maken naar de herkomst van de biomassa. Het is echter wél mogelijk om onderscheid te maken. De provincie gaat daarbij volgens de Partij voor de Dieren voorbij aan burgers die om principiële redenen niet willen meewerken aan dierenleed, maar wél graag met het openbaar vervoer willen. Het is immers een relatief energiezuinige manier van voortbewegen.

Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren Gelderland hierover in juli 2008, blijkt dat het college de indruk heeft dat erg ingewikkeld is om onderscheid te maken naar oorsprong van biogas. Volgens de PvdD is het niet ingewikkeld, als het college nu contact opneemt met de werkgroep Groen Gas. Tot verbijstering van Van der Veer, weigerde het college dit eenvoudige verzoek.

De overheid wil het gemakkelijker maken voor mensen om zelf een bewuste keuze te maken voor milieu- en diervriendelijke producten. Bij het openbaar vervoer kun je echter geen keuze maken. De Partij voor de Dieren in Gelderland wil daarom dat de bus alleen gaat rijden op bijvoorbeeld plantaardig biogas, en niet op biogas van mest uit dieronvriendelijke stallen, van slachtafval uit de intensieve veehouderij of van eendagskuikens, zodat iedereen in de bus gezien wil worden .

Zie ook de reactie geplaatst in "De Reiziger"

Gerelateerd nieuws

Jacht op wilde zwijnen bij A28

FRACTIE - Omdat jagers de komende dagen wilde zwijnen zullen afschieten die de A28 op dreigen te lopen, zal de Partij voor de...

Lees verder

Protest tegen komst veemarkt Apeldoorn

WERKGROEP - Een kleine afvaardiging van de Gelderse afdeling van de Partij voor de Dieren protesteerde dinsdagmiddag 11 novem...

Lees verder