Opinie: Minst omstreden brandstof graag


10 november 2008

Geplaatst in De Reiziger van November 2008, het tijdschrift van ROVER
als reactie op het artikel "Rover voor het milieu" in De Reiziger 2008-6.

In de Provinciale Staten van Gelderland komt dit onderwerp (red.: Openbaar Vervoer en Milieu) vaak ter sprake. Enerzijds omdat de provincie de concessies verleent voor het grootste deel van het stads- en streekvervoer, anderzijds omdat het steeds duidelijker wordt dat we meer moeten doen voor het milieu, om klimaatveranderingen tegen te gaan.

De Veluwelijn, die in het artikel wordt genoemd, moet volgens de toelichting van de provincie een buslijn worden "waar mensen in gezien willen worden". Mijn stelling is dan: om het openbaar vervoer zo openbaar mogelijk te houden, moet de minst omstreden brandstof worden ingezet. Biogas uit mest, slachtafval of versnipperde eendagskuikens is dat niet. Het idee om dit biogas voor de bus te gebruiken, lijkt meer geboren uit de wens van een oplossing voor het afval van de intensieve veehouderij, dan uit de wens van een beter milieu.

De meeste Nederlanders vinden het fijn om de koeien in de wei te zien lopen, maar de praktijk is helaas anders. ER is een steeds sneller verlopende trend naar grotere stallen, en naar minder weidegang. 20% van de koeien komt al nooit meer buiten. Bij grote stallen is dat zelfs 40%... Het gebruik van mest voor biogas betekent een extra beloning om koeien niet buiten te laten, en zou de concurrentiepositie van boeren die de dieren wel zo veel mogelijk buiten laten, kunnen verslechteren. Wilt u als busreiziger (of buschauffeur!) daaraan meewerken?

Op verschillende terreinen is het beleid van de overheid er op gericht het voor de consument gemakkelijker te maken een bewuste keuzen te maken voor bijvoorbeeld milieuvriendelijkere of diervriendelijkere producten. Bij het openbaar vervoer kan de consument echter niet kiezen uit meerdere alternatieven. Het is dan de taak van de concessieverlener, de overheid, om een zo breed mogelijk gedragen keuze te maken.

Het is een goede zaak dat ROVER daaraan bijdraagt door een platform te bieden voor deze discussie.

Luuk van der Veer, Statenlid Partij voor de Dieren Gelderland

Gerelateerd nieuws

Bezoek Landgoed Schovenhorst en Tegelmuseum

FRACTIE - Tijdens de gratis museumdag op 18 oktober zal fractievoorzitter L. van der Veer 's ochtends aanwezig zijn op landgo...

Lees verder

Jacht op wilde zwijnen bij A28

FRACTIE - Omdat jagers de komende dagen wilde zwijnen zullen afschieten die de A28 op dreigen te lopen, zal de Partij voor de...

Lees verder