Geen wereld­rui­ter­spelen in Gelderland


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018 ,

constaterende:

  • dat er op de Wereldruiterspelen in Tyron al twee paarden overleden zijn bij de onderdelen eventing en endurance;

  • dat bij het onderdeel endurance 53 paarden in de kliniek zijn beland;

  • dat de provincie overweegt de Wereldruiterspelen naar Gelderland te halen;

  • dat een ambtenaar van de provincie Gelderland in Tyron aanwezig was;

  • dat Duitse deelemers en dierenartsen kritiek hebben op de sponsoring vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, waar bij de wedstrijden minder op dierenwelzijn wordt gelet;
  • dat de provincie in 2016 al gewaarschuwd is voor de vele omgekomen paarden bij internationale endurancewedstrijden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • geen geld meer uit te geven om de Wereldruiterspelen naar Gelderland te halen;
  • aan de KNHS en FEI de zorgen over het welzijn van de paarden bij de Wereldruiterspelenover te brengen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, SGP, GroenLinks, 50plus

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Transparantie provinciale gedoogbeleid

Lees verder

Terrasverwarmers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer