Motie Trans­pa­rantie provin­ciale gedoog­beleid


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018,

Overwegende dat

-PS in het verleden actief geïnformeerd werd over gedoogbeschikkingen, maar nu niet meer

-Het Gelderse gedoogbeleid al eerder onderwerp van discussie is geweest

-PS hun controlerende taak beter kunnen vervullen wanneer zij op de hoogte worden gesteld van gedoogbeschikkingen

Verzoeken Gedeputeerde Staten om PS weer actief te informeren over afgegeven gedoogbeschikkingen

en gaan over tot de orde van de dag.

Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren

Frans Bruning, GroenLinks

Paul Kusters, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer