Motie Recycling kunst­gras­velden


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018

Constaterende dat recycling van kunstgrasvelden problematisch is, waardoor er grote bergen kunstgrasvelden ontstaan

  Verzoeken Gedeputeerde Staten een dringend beroep te doen bij het Rijk om aanleg van nieuwe kunstgrasvelden te ontmoedigen zolang de recycling van deze velden nog niet goed geregeld is en er bij de industrie op aan te dringen om de recycling problemen van kunstgrasvelden zo spoedig mogelijk op te lossen,

  en gaan over tot de orde van de dag.

  Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren

  Frans Bruning, GroenLinks

  Paul Kusters, SP


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, SP, GroenLinks

  Tegen

  VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus