Motie Striktere toepassing gedoog­beleid


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018

Overwegende dat

 • (moedwillige) overtredingen van milieuregels niet getolereerd mogen worden
 • maatschappelijke belangen altijd moeten prevaleren boven bedrijfsbelangen
 • handhaving ingezet moet worden voor rechtszekerheid en ongewenste precedenten voorkomen moeten worden
 • gedogen alleen toegestaan is in zeer bijzondere situaties, waarbij de aanvrager nog geen overtredingen heeft begaan en indien het niet aan de aanvrager van de gedoogbeschikking te wijten is dat op het moment van indiening van de aanvraag geen vergunning is verleend voor de activiteiten waarop die aanvraag ziet.

Verzoeken Gedeputeerde Staten om de gedoogbeschikking van Vink ongedaan te maken en in het vervolg zeer terughoudend om te gaan met het afgeven van gedoogbeschikkingen en deze zeker niet af te geven wanneer er sprake is van overtredingen of te late indiening van een vergunningaanvraag.

en gaan over tot de orde van de dag.

Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren

Frans Bruning, GroenLinks

Paul Kusters, SP


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, SP, GroenLinks

  Tegen

  VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer