Bescherm Gelderland, niet laag­vliegen


Gelders luchtruim vogelvrij verklaard

26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat:

  • de uitbreiding van Lelystad Airport en het jarenlang laagvliegen, het welzijn en de gezondheid van onze bewoners en onze natuur ernstig aantast;
  • dat alle maatregelen die wij 'op de grond' n en, zoals het volgen van de PAS en het beschermen van onze natuur en recreatie bieden, haaks staan op wat wij nu dreigen toe te staan in het luchtruim;
  • onze bloeiende recreatiesector in gevaar komt, woningen minder waard gaan worden,

verzoeken GS

  • om op te komen voor het Gelders belang
  • de regering te verzoeken het luchtruim zo spoedig mogelijk te herzien zodat de laagvliegroutes niet gebruikt zullen worden;
  • en tot die tijd de opening van Lelystad Airport voor groot commercieel verkeer geen doorgang te laten vinden;

en gaan over tot de orde van de dag.

PvdD, GL, SP, CU


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Ontheffingen voor Sterilisatie en Terugzet-beleid van zwerfkatten verlenen

Lees verder

Motie Striktere toepassing gedoogbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer