Onthef­fingen voor Steri­li­satie en Terugzet-beleid van zwerf­katten verlenen


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018

constaterende :

  • dat Gedeputeerde Staten geen ontheffing meer willen verlenen om gevangen en daarna gesteriliseerde zwerfkatten terug te zetten;

overwegende

  • dat de opvang snel vol zal raken als zwerfkattenorganisaties (die de aanbevolen TNR-methoden gebruiken om de zwerfkattenpopulatie te verkleinen) de gevangen katten niet meer mogen terugplaatsen;
  • dat een groot deel van de gevangen katten niet verwilderd is, en dat slechts een klein deel van de gevangen katten weer uitgezet moet worden op de plaats waar ze zijn gevangen;
  • dat het netto effect van de TNR-methode dus heel positief is;
  • dat Provinciale Staten liever geen katten willen laten afschieten;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • om de gevraagde ontheffingen te verlenen om gevangen zwerfkatten weer terug te mogen zetten;
  • om geen toestemming te geven om zwerfkatten af te schieten;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Verduidelijking "onnodig lijden van dieren" bij de jacht

Lees verder

Bescherm Gelderland, niet laagvliegen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer