Verdui­de­lijking "onnodig lijden van dieren" bij de jacht


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018

constaterende :

  • dat de provincie een waardevol advies heeft laten schrijven over de juridische en praktische betekenis van het begrip “een gunstige staat van instandhouding”;
  • dat volgens de Wet Natuurbescherming bij het doden van dieren “onnodig lijden voorkomen moet worden”;
  • dat er verschil van mening bestaat over de uitleg van het begrip “het voorkómen van onnodig lijden”, bijvoorbeeld bij het schieten met hagel op groepen vogels

overwegende :

  • dat voorkomen moet worden dat door onwetendheid de wet overtreden wordt;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • een aanvullend advies op te laten stellen over de betekenis van het begrip “het voorkómen van onnodig lijden”, met name bij het schieten met hagel (onder andere als op meerdere dieren tegelijkertijd wordt geschoten);

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Niet jagen bij schemer

Lees verder

Ontheffingen voor Sterilisatie en Terugzet-beleid van zwerfkatten verlenen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer