Niet jagen bij schemer


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018

overwegende

  • dat Gedeputeerde Staten het schieten van ganzen een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang willen toestaan;
  • dat het in de schemering moeilijk dan wel onmogelijk is om het verschil te zien tussen ganzen die niet en ganzen die van GS wel mogen worden geschoten;
  • dat uit recent onderzoek is gebleken dat jagers de soort gans soms niet eens herkennen als ze al dood op de grond liggen[1];

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • te onderzoeken wanneer jagers het verschil nog goed kunnen zien tussen ganzen die niet en die van GS wel mogen worden geschoten;
  • het schieten van ganzen in de schemering niet toe te staan omdat niet is aangetoond dat jagers dan in de praktijk het verschil wel kunnen zien of horen tussen dieren die niet en die van GS wel mogen worden geschoten;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Geen jacht op provinciale grond

Lees verder

Verduidelijking "onnodig lijden van dieren" bij de jacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer