Geen jacht op provin­ciale grond


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018

constaterende dat

  • volgens de concept-kadernota de provincie de jacht (op konijnen, hazen, fazanten, houtduiven en eenden) wil verpachten op grond die in het bezit is van de provincie;
  • de provincies Drenthe en Utrecht de jacht niet verpachten
  • het Arcadis rapport niets zegt over de staat van instandhouding van konijnen, hazen, fazanten, houtduiven en eenden;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • de jacht op grond van de provincie niet te verpachten;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Geen drijf- of drukjacht

Lees verder

Niet jagen bij schemer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer