Geen drijf- of drukjacht


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018

constaterende :

  • dat Gedeputeerde Staten overwegen om het schieten op uit maïspercelen vluchtende wilde zwijnen toe te staan;

overwegende :

  • dat volgens artikel 3.24 van de Wet natuurbescherming moet worden voorkomen dat dieren onnodig lijden;
  • dat bij het schieten op rennende dieren de kans groter is dat ze gewond doorrennen en niet teruggevonden worden;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • niet mee werken aan initiatieven voor drijf- of drukjacht, of “1-op-1 bewegingsjacht”, ook niet bij het maaien van maïspercelen;
  • een rapportage te verlangen van het aantal aangeschoten dieren, zodat daar structureel onderzoek naar kan worden gedaan;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer