Geen drijf- of drukjacht


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018

constaterende :

  • dat Gedeputeerde Staten overwegen om het schieten op uit maïspercelen vluchtende wilde zwijnen toe te staan;

overwegende :

  • dat volgens artikel 3.24 van de Wet natuurbescherming moet worden voorkomen dat dieren onnodig lijden;
  • dat bij het schieten op rennende dieren de kans groter is dat ze gewond doorrennen en niet teruggevonden worden;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • niet mee werken aan initiatieven voor drijf- of drukjacht, of “1-op-1 bewegingsjacht”, ook niet bij het maaien van maïspercelen;
  • een rapportage te verlangen van het aantal aangeschoten dieren, zodat daar structureel onderzoek naar kan worden gedaan;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Duidelijkheid over "zinloos lijden" in ontheffingen voor de jacht

Lees verder

Geen jacht op provinciale grond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer