Duide­lijkheid over "zinloos lijden" in onthef­fingen voor de jacht


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018

constaterende :

  • dat in de concept-kadernota staat : “Bij de uitvoering van het nulstandbeleid worden over het algemeen door de jachthouders, al dan niet op aangeven van de WBE’s ook zogenaamde weidelijkheidsregels gehanteerd. Dat vertaalt zich naar het niet wegschieten van zeugen en hinden als de jongen nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dit kan leiden tot een meer terughoudende toepassing van de ontheffing dan vanuit het oogpunt van de grondgebruiker wenselijk is.”;

  • dat volgens de wet Natuurbescherming bij het doden van dieren onnodig lijden moet worden voorkomen;

  • dat jagers stellen dat ze dat doen via de “weidelijkheidsregels”;

  • dat eerder al in een uitzending van Brandpunt was te zien dat er druk op jagers uitgeoefend wordt om zich niet aan weidelijkheidsregels te houden;

  • dat het belangrijk is om duidelijkheid te verschaffen aan grondgebruiker en aan jachthouders, om misverstanden en dierenleed te voorkomen, en om te zorgen dat volgens de wet wordt gehandeld;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • in ontheffingen via regels of een toelichting aan te geven hoe onnodig lijden voorkomen dient te worden en daar ook op te handhaven, en daar niet slechts voor te verwijzen naar “weidelijkheidsregels”;

  • specifiek in de ontheffingen een regel op te nemen dat geen moederdieren geschoten mogen worden als de jongen nog niet voor zichzelf kunnen zorgen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Aanvullende maatregelen PAS

Lees verder

Geen drijf- of drukjacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer