Terras­ver­warmers


14 november 2018

ProvincialeStaten van Gelderland, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

constaterende:

• datal meer dan 10 jaar wordt gesteld dat terrasverwarming het toppuntvan energieverspilling is;

• datdesondanks bij veel horecagelegenheden terrasverwarming aanwezig is;

• datrecent nog een vakblad de horecagelegenheden heeft opgeroepen om metterrasverwarmers het terrasseizoen te verlengen;

• datvolgens het vakblad "de gasbranders en terrasheaters aangaanzodra het betrekt of donker wordt" en "mensen met Kerstgewoon op het terras zitten te dineren;

• dat

horecagelegenheden hun gasleiding naar het terras doortrekken terwijl

de overheid tegelijkertijd woonwijken van het gas wil halen;

• datals de overheid niets doet de energieverspilling met terrasverwarmersniet stopt;

overwegende:

• datde recente uitspraak in de klimaatzaakmisschien nieuwe mogelijkheden biedt om de oprukkendeterrasverwarmers te stoppen;

verzoekenGedeputeerde Staten:

• meteen voorstel te komen om in Gelderland het gebruik vanterrasverwarming zoveel mogelijk te verbieden;

engaan over tot de orde van de dag.

L. vander Veer

Partijvoor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer