Scenario's demo­gra­fische ontwik­keling


14 november 2018

ProvincialeStaten van Gelderland, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

overwegende:

  • dat recente prognoses aantonen dat de bevolking van Nederland tot 18, 19 of 20 miljoen inwoners halverwege deze eeuw kan groeien;
  • dat ook de samenstelling van de bevolking verandert door de vergrijzing, de verschillen tussen groei en krimp binnen Nederland en immigratie;
  • dat deze demografische ontwikkelingen belangrijke consequenties hebben op de vele beleidsterreinen, zoals de woningbouw, de ruimtelijke ordening, de infrastructuur, de energievoorziening, de natuur en biodiversiteit;
  • dat een motie als deze in de Tweede Kamer is aangenomen;

verzoekenGedeputeerde Staten:

  • deze ontwikkelingen in verschillende scenario's in kaart te brengen, specifiek voor de provincie Gelderland, en beleidsopties voor de leggen bij die verschillende scenario's

engaan over tot de orde van de dag.

L. vander Veer

Partijvoor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Terrasverwarmers

Lees verder

Voedselbos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer