Voed­selbos


14 november 2018

ProvincialeStaten van Gelderland, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

constaterende:

  • dat de provincie 1,25 miljoen wil besteden aan de aanleg van 25 ha extra bos (zie blz. 52);
  • dat volgens het voorstel het hout zoveel mogelijk gebruikt zal worden als bouwhout, om CO2 vast te leggen;

overwegende:

  • dat de kosten met name zitten in het afwaarderen van de grond;
  • dat een ha zonnepanelen vele male meer CO2-uitstoot voorkomt dan een ha bos vastlegt;
  • dat het uit het voorstel niet duidelijk wordt of het extra bos zodanig beheerd zal worden dat het zo gunstig mogelijk is voor de biodiversiteit;
  • dat er al veel productiebos is in Gelderland, maar nog weinig voedselbos en bosreservaat;

verzoekenGedeputeerde Staten:

  • van het extra bos voedselbos te maken, of bosreservaat, of een bos dat op zodanige manier beheerd wordt dat het effect voor de biodiversiteit optimaal is;

engaan over tot de orde van de dag.

L. vander Veer

Partijvoor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, 50plus

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP