Voed­selbos


14 november 2018

ProvincialeStaten van Gelderland, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

constaterende:

  • dat de provincie 1,25 miljoen wil besteden aan de aanleg van 25 ha extra bos (zie blz. 52);
  • dat volgens het voorstel het hout zoveel mogelijk gebruikt zal worden als bouwhout, om CO2 vast te leggen;

overwegende:

  • dat de kosten met name zitten in het afwaarderen van de grond;
  • dat een ha zonnepanelen vele male meer CO2-uitstoot voorkomt dan een ha bos vastlegt;
  • dat het uit het voorstel niet duidelijk wordt of het extra bos zodanig beheerd zal worden dat het zo gunstig mogelijk is voor de biodiversiteit;
  • dat er al veel productiebos is in Gelderland, maar nog weinig voedselbos en bosreservaat;

verzoekenGedeputeerde Staten:

  • van het extra bos voedselbos te maken, of bosreservaat, of een bos dat op zodanige manier beheerd wordt dat het effect voor de biodiversiteit optimaal is;

engaan over tot de orde van de dag.

L. vander Veer

Partijvoor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, 50plus

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP

Lees onze andere moties

Scenario's demografische ontwikkeling

Lees verder

Stal van de toekomst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer