Eerlijke, regionale landbouw


Er liggen geweldige kansen om het tij in de landbouw nu te keren. Gelderland kan de noodzakelijke aanpak om de uitstoot van stikstof te verminderen aangrijpen om ondernemers die kansen te bieden. Investeren in alternatieven voor de gangbare landbouw, zoals natte teelten, voedselbossen en biocyclische teelt zonder mest en kunstmest, biedt boeren een duurzaam perspectief. Biologische telers en tuinders laten al decennialang zien hoe je gezond voedsel kunt produceren in samenwerking met de natuur. Door te kiezen voor akkerbouw voor menselijke consumptie komt er veel landbouwgrond vrij die beter benut kan worden. We kunnen veel grond teruggeven aan de natuur en er ontstaat tegelijkertijd ruimte voor woningbouw.

• Meer plantaardig! De provincie stimuleert, faciliteert en steunt de regionale ketens in de omschakeling naar plantaardige eiwitgewassen voor menselijke consumptie, zoals kidneybonen en lupine. Deze dragen bij aan een mooi en afwisselend landschap vol biodiversiteit en de bodem knapt er zichtbaar van op.

• Weg met de monocultuur. De provincie stimuleert actief het gebruik van strokenteelt, waardoor de bodem zich kan herstellen.

• Gelderland stimuleert de teelt en afname van natuurlijke bouw- en isolatiematerialen, zoals azolla, lisdodde, vlas, vezelhennep en zeewier.

• Groene ondernemers worden beloond. Gelderland ondersteunt en koestert koplopers van eerlijke, plantaardige, biologische en regionale landbouw en geeft ze een podium. Ze brengt hun knelpunten in kaart en helpt hen verder te komen.

• De provincie stelt transitiecoaches aan voor natuurvriendelijke landbouw en plantaardige eiwitteelten. De transitiecoaches verbinden bedrijven, kennisinstellingen en boeren actief aan elkaar, wijzen startups op subsidies en ondersteunen hen daarbij, en helpen boeren met het ontwikkelen van nieuwe, gezonde verdienmodellen.

• Initiatieven voor regionale voedselproductie en de verbinding tussen boer en inwoner worden volop gestimuleerd. De provincie maakt ruim baan voor voedselbossen en plantaardige gemeenschapslandbouw (CSA), waarbij inwoners samen het eigenaarschap vormgeven en samenwerken met de boer. Gelderland stimuleert gebiedscoöperaties die samen bijvoorbeeld een duurzame eiwitketen bouwen (van grondstof tot product).

• Gelderland zet zich in om voedselverspilling te stoppen.

• Lokale productie van compost wordt gestimuleerd. Plantaardige reststromen worden benut om de bodem te voeden. De provincie zet in op samenwerking met gemeenten en afvalverwerkers voor kwalitatief betere compost voor boeren en tuinders vanuit het GFT-afval.

• De provincie investeert in de verbinding tussen het (agrarisch) onderwijs en de beroepspraktijk in de transitie naar een regionale, plantaardige en biologische landbouw.

• De provincie zet zich via overlegstructuren zoals het Interprovinciaal Overleg (IPO) en via de lobby in de Europese Unie volop in voor diervriendelijke, natuurvriendelijke, biologische, plantaardige en regionale landbouw.

Het standpunt Eerlijke, regionale landbouw is onderdeel van: Gezonde landbouw, natuurlijk!