Motie Biolo­gische landbouw


18 november 2010

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 10 november 2010,

constaterende dat

  • al in de begroting 2008 budget gereserveerd was voor biologische landbouw, en dat het ook in het uitvoeringsprogramma van het college is vermeld;
  • er brede steun was voor de notitie Biologische Landbouw in 2009;
  • initiatiefnemers te horen krijgen dat er nog steeds geen regeling, en een subsidiepauze is;

verzoeken GS

  • er voor zorg te dragen dat de beoogde stimuleringsregeling zo snel mogelijk in werking treedt;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, D66, PvdD, GrpvBergen

Tegen

SGP, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer