Motie Land­schap­pe­lijke inpassing N348


2 juni 2010

> deze motie in .pdf

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 2 juni 2010,

constaterende dat

  • Het voorstel voor landschappelijke inpassing van de N348 ( “het Witte Lint” ) veel zienswijzen heeft opgeroepen;
  • Het college zelf in het voorstel voor de opvang van de rijkskorting heeft voorgesteld gereserveerde middelen voor beeldende kunst bij weginfrastructuur te laten vervallen, waardoor er mogelijk minder ruimte zal zijn voor artistieke kunstwerken bij infrastructuur;

verzoeken GS

  • Met betrekking tot de landschappelijke inpassing van de N348 aan PS een ander voorstel voor te leggen dan het Witte Lint;
  • Rekening te houden met de ingediende zienswijzen;
  • Rekening te houden met kosten van onderhoud;
  • Wanneer er sprake is van aanplanting van bomen of heggen, die onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden te laten groeien (dus bijvoorbeeld niet scheef);

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdDieren

Tegen

alleanderefracties

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer