Motie geen subsidie bij inkomsten uit jacht


15 december 2010

> deze motie in .pdf

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15 december 2010,

gehoord de beraadslagingen

overwegende dat:

  • landgoederen en organisaties geen inzicht geven in het verhuur van jachtrecht;
  • zodoende de begroting niet inzichtelijk is;

verzoeken GS:

  • geen subsidiegelden te geven aan landgoederen of organisaties als er sprake is van inkomsten uit het verpachten of verhuur van het jachtrecht;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

GroenLinks, SP, D66, PvdA, ChristenUnie, CDA, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Biologische landbouw

Lees verder

Amendement op Ruimtelijke Verordening Gelderland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer