Gelderland tegen stimu­lering Biolo­gische Landbouw


10 november 2010

De subsidiestop op de biologische landbouw blijft van kracht, ondanks het opheffen van de subsidiestop op diverse andere zaken. De motie die de Partij voor de Dieren indiende om de subsidiestop op de stimuleringsregeling biologische landbouw op te heffen, vond geen weerklank bij de SGP, VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie. Ondanks de brede steun die bijbehorende notitie kreeg in 2009, heeft biologische landbouw bij deze fracties kennelijk geen prioriteit.