Lancering Meldpunt Jach­tin­ci­denten


15 oktober 2010

Arnhem, 15 oktober 2010 - De Partij voor de Dieren Gelderland stelt vandaag, op de eerste dag van het jachtseizoen, het Meldpunt Jachtincidenten in werking. Hiermee wordt het publiek opgeroepen om behalve het melden van jachtincidenten ook locaties van jachthutten door te geven. Vaak zijn jachthutten zonder vergunning geplaatst en de Partij voor de Dieren wil er bij de gemeenten op gaan aandringen deze jachthutten te laten verwijderen. Vermoedt u dat uw kat de kogel heeft gekregen van een jager? Ga dan naar het Meldpunt Kattenjacht.

Helaas worden er in Nederland nog jaarlijks 2 miljoen vogels en zoogdieren door 30.000, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers ‘naar de eeuwige jachtvelden’ geschoten. Uit onderzoek van de Dierenbescherming blijkt dat slechts 3 procent van de Nederlandse bevolking plezier of recreatie acceptabel vindt als reden voor jacht. 60 procent is voor een verbod op plezierjacht op fazanten, wilde eenden, hazen, houtduiven en konijnen en 72 procent vindt dat jagen als hobby verboden moet worden. 450.000 Houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen,15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van beheer weggerukt uit het kleine beetje natuur dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben bij de jacht geen schijn van kans. Ook is het zo dat bij plezierjacht de dieren vaak niet direct dood zijn en dus nodeloos veel pijn lijden. Een wrede verspilling van leven.

De Partij voor de Dieren is van mening dat in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust gelaten moeten worden. Een zekere mate van overlast van deze dieren moeten we in Nederland accepteren. Helaas wordt in veel gevallen op basis van gebrekkige kennis van de natuurlijke processen op de in het wild levende dieren gejaagd. Of erger nog; om het plezier.

Melding van jachtmisstanden en locaties van jachthutten - het liefst met grote foto en adres van de locatie - is mogelijk via gelderland [at] partijvoordedieren.nl. Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden, inventariseert de werkgroep Gelderland hoe de situatie in Gelderland is en dringt zonodig gefundeerd aan op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek. Het is uiteraard ook altijd gewenst om jachtincidenten door te geven aan het Regionaal Milieuteam van de politie, telefoonnummer 0900-8844.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Gelderland overtreedt willens en wetens de Natuurbeschermingswet

De provincie gaf in september 2009 jaar toestemming voor bouwplannen die in strijd zijn met de regels voor Natura 2000. Het...

Lees verder

Gelderland tegen stimulering Biologische Landbouw

De subsidiestop op de biologische landbouw blijft van kracht, ondanks het opheffen van de subsidiestop op diverse andere z...

Lees verder