Motie biolo­gische veehou­derij


11 november 2015

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 november 2015

constaterende dat

  • Er biologische rundveehouders in de problemen komen door nieuwe wetgeving, die eigenlijk gemaakt is om milieuproblemen in de reguliere sector op te lossen (zie de ingekomen brief ps2015-680);
  • Op dit moment goedkopere reguliere melkproducten geëxporteerd worden, maar duurdere biologische melk juist geïmporteerd wordt;

overwegende dat

  • Biologische veehouders nog echt grondgebonden werken, met minder dieren per hectare, altijd weidegang bieden, en vaak aantrekkelijke weides voor weidevogels hebben;
  • De extensieve biologische boeren geen gebruik maken van derogatie;

verzoeken de GS

  • Een brief namens Provinciale Staten naar staatssecretaris van Dam te sturen, waarin de problemen waar biologische boeren voor staan onder de aandacht worden gebracht, en waarin verzocht wordt om een diervriendelijke oplossing voor deze problemen te zoeken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Joa Maouche
GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie megastal Wichmond

Lees verder

Amendement realisatie solarpark de Kwekerij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer