Motie megastal Wichmond


11 november 2015

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 november 2015

constaterende dat

  • Voor de megastal waarvoor een Natuurbeschermingswetvergunning is aangevraagd voor het houden van 1445 stuks rundvee in Wichmond, gemeente Bronckhorst in het Nationaal Landschap de Graafschap, weinig tot geen maatschappelijk draagvlak bestaat;
  • Onduidelijk is hoe deze ontwikkeling past bij de wens uit de samenleving op meer dierenwelzijn en duurzaam geproduceerd voedsel;
  • Familiebedrijven uit het gebied gedrukt dreigen te worden door een grote investeerder;
  • De samenleving opgescheept wordt met iets waar niemand om heeft gevraagd;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Om een onderzoek in te stellen naar de bestaande wet- en regelgeving die relevant is voor alle stappen in de besluitvorming van deze zaak op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau.;
  • Om de huisadvocaat verslag te laten doen over de mogelijkheden, op zowel gemeente als provinciaal niveau, om deze ontwikkeling tegen te gaan

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Deze motie is gewijzigd, de doorgehaalde teksten zijn verwijderd.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie alternatief voor afschot zwanen

Lees verder

Motie biologische veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer