Motie alter­natief voor afschot zwanen


11 november 2015

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 november 2015

constaterende dat

  • de provincie van plan is toestemming te geven om de komende jaren jaarlijks 400 zwanen te laten afschieten, die voor ongeveer 6000 euro schade zouden veroorzaken;
  • de gedeputeerde heeft aangegeven dat het afschieten van vogels niet erg diervriendelijk is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • De denkkracht van Gelderland in te zetten om een alternatief te bedenken voor het afschieten van de zwanen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veerl
Partij voor de Dieren


Toelichting : er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan extra inzet op nestreductie, een methode die dierenwelzijnsorganisaties vaak aanbevelen. Het zoeken van de nesten en dompelen van de eieren is soms een arbeidsintensieve methode. Op dit moment arriveren veel vluchtelingen in Nederland, die nog geen economische arbeid mogen verrichten, maar die, zo is gebleken, wel graag vrijwilligerswerk verrichten, en gemotiveerd zijn om een bijdrage aan de Nederlandse natuur te doen. Op termijn kan wellicht ook gedacht worden aan het gebruik van geluidsarme drones om sneller nesten te kunnen opsporen en controleren. Of het gebruik van laserlicht om dieren bij schadegevoelige percelen te verjagen.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50plus, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, SGP, PVV, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie doelstellingen VN, global goals

Lees verder

Motie megastal Wichmond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer