Motie doel­stel­lingen VN, global goals


11 november 2015

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 november 2015

constaterende dat

  • Het belang van de Global Goals for Sustainable Development (SDG's) door de VN en vele landen, provincies en gemeenten wereldwijd onderschreven wordt;
  • Veel kerndoelen van de Provincie aansluiten op de door de VN gestelde doelstellingen en omgekeerd de doelstellingen ook kunnen inspireren tot meer verantwoorde besluitvorming;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Zich te verbinden aan de omschreven doelen, deze actief uit te dragen en daarmee een voorbeeld te stellen voor de diverse Gelderse gemeenten die zich actief voor deze doelen in willen gaan zetten.
  • Bij de besluitvorming, indien mogelijk en van toepassing, rekening te houden met de omschreven doelen;

en gaan over tot de orde van de dag

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Joa Maouche
GroenLinks

Toelichting : http://www.globalgoals.org/nl/

"Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 globale doelstellingen om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en het jaar 2030. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen. De globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zouden dit alles kunnen waarmaken. In alle landen. Voor alle mensen."


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

VVD, CDA, D66, PVV, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie groene kracht van Gelderland

Lees verder

Motie alternatief voor afschot zwanen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer