Amen­dement reali­satie solarpark de Kwekerij


16 december 2015

Vergadering Provinciale Staten op 16 december 2015

Amendement op ontwerpbesluit PS2015-684 Realisatie solarpark de Kwekerij en Alginaat productie bij waterzuivering

De volgende wijziging wordt voorgesteld:

3. Deze middelen te dekken uit beschikbaar gestelde middelen kerntaak 2, onderdeel energietransitie (PS 2012-193).

Door:

"3. De middelen voor NL Solarpark de Kwekerij BV te dekken uit beschikbaar gestelde middelen kerntaak 3, Plandoel 4 Toerisme en recreatie.
De middelen voor Waterschap Rijn en IJssel te dekken uit beschikbaar gestelde middelen kerntaak 2, onderdeel energietransitie (PS 2012-193)."


Toelichting: De financiële middelen waarnaar wordt verwezen slaat op het bedrag genoemd in punt 1. Dit is de € 300.000 waarvan wordt voorgesteld deze beschikbaar te stellen voor NL Solarpark de Kwekerij BV (zie punt 1 van het ontwerpbesluit). Dit bedrag zal worden ingezet voor grondverzet en aanleg parkeerterrein. De kosten voor de zonnepanelen en montage worden al gedekt door SDE subsidie. Ook zullen klanten betalen voor de stroom. De opbrengst van de energie die door de zonnepanelen geproduceerd wordt is voldoende om de aanleg van het zonnepanelenpark te bekostigen. Het parkeerterrein dat met geld van de provincie wordt aangelegd is bedoeld voor dagjesmensen die het terrein bezoeken, dus dit valt onder recreatie. Recreatie valt onder kerntaak 3 en zou dus hieruit bekostig moeten worden. Wij stellen voor dat de vrijgekomen 300.000 van energietransitie terug te laten vloeien naar kerntaak 2, onderdeel energietransitie. Zoals genoemd in punt 4 van het ontwerpbesluit, zal het de taak van de GS zijn om het verschuiven van de middelen in goede banen te leiden.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Paul Kusters
SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie biologische veehouderij

Lees verder

Motie schieten van knobbelzwanen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer