Motie schieten van knob­bel­zwanen


2 maart 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 2 maart 2016

gehoord de beraadslagingen,

van mening dat

  • de getoonde beelden in de uitzending van EenVandaag 'Zwanen massaal afgeschoten in het Groene Hart' getuigen van onacceptabel dierenleed, en van een onacceptabele manier van handelen;

verzoeken GS

  • de jacht op zwanen op te schorten;
  • mocht GS besluiten een nieuwe ontheffing te verlenen, een wetenschappelijk onderzoek te laten doen, of de zwanen niet onnodig lijden (volgens artikel 73 Flora- en faunawet);
  • en met een voorstel te komen voor monitoring op afstand van de jacht op zwanen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, SGP, SP, 50plus, ChristenUnie, GroenLinks

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement realisatie solarpark de Kwekerij

Lees verder

Amendement burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer