Amen­dement burger­ini­ti­atief Stop de Hobby­jacht


25 mei 2016

Onderwerp: Burgerinitiatief “Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht” (PS2016-279)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25 mei 2016


De volgende wijziging wordt voorgesteld in het besluit :

van:
Het burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht niet geldig te verklaren en het niet als zodanig in behandeling te nemen.

naar:
Het burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht geldig te verklaren en het als zodanig in behandeling te nemen.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Nelson Verheul
GroenLinks

Marjolein Faber-van de Klashorst
PVV


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PVV, SP, ChristenUnie, PvdD

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, SGP, 50plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie schieten van knobbelzwanen

Lees verder

Amendement plantaardige eiwittransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer